Planowanie przestrzenne

Ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

data publikacji 2007.11.14 08:11, autor: administrator portalu
więcej...

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

data publikacji 2007.11.14 08:10, autor: administrator portalu
więcej...

Ewidencja ludności

Zaświadczenia o zameldowaniu

data publikacji 2007.11.14 08:09, autor: administrator portalu
więcej...

Dowód osobisty osoby pełnoletniej

data publikacji 2007.11.14 08:09, autor: administrator portalu
więcej...

Decyzja w sprawie wymeldowania

data publikacji 2007.11.14 08:08, autor: administrator portalu
więcej...

Dowód osobisty osoby małoletniej

data publikacji 2007.11.14 08:04, autor: administrator portalu
więcej...

Działalnośc gospodarcza

Wpis do ewidencji

data publikacji 2007.11.14 08:01, autor: administrator portalu
więcej...

Mienie komunalne

Mienie komunalne (stan na dzień 1 stycznia 2003r.)

data publikacji 2007.11.14 08:00, autor: administrator portalu
więcej...

Sprzedaż mieszkań komunalnych

data publikacji 2007.11.13 16:14, autor: administrator portalu
więcej...

Sprawy mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

data publikacji 2007.11.13 16:11, autor: administrator portalu
więcej...

Nieruchomości

Podział nieruchomości

data publikacji 2007.11.13 16:10, autor: administrator portalu
więcej...

Nadanie numeru porządkowego

data publikacji 2007.11.13 16:10, autor: administrator portalu
więcej...

Sprzedaż lokali komunalnych

data publikacji 2007.11.13 16:09, autor: administrator portalu
więcej...

Ochrona środowiska

Usunięcie drzew lub krzewów - wniosek o wydanie zezwolenia

data publikacji 2007.11.13 16:07, autor: administrator portalu
więcej...

Podatki

Rozłożenie na raty podatku

data publikacji 2007.11.13 16:04, autor: administrator portalu
więcej...

Umorzenie podatku

data publikacji 2007.11.13 16:04, autor: administrator portalu
więcej...

Odroczenie terminu płatności

data publikacji 2007.11.13 16:03, autor: administrator portalu
więcej...

Bony Paliwowe

data publikacji 2007.11.13 16:03, autor: administrator portalu
więcej...

Ulga żołnierska

data publikacji 2007.11.13 16:02, autor: administrator portalu
więcej...

Sprawy wojskowe

Decyzja w sprawie uznania poborowego

data publikacji 2007.11.13 15:55, autor: administrator portalu
więcej...

Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego

data publikacji 2007.11.13 15:54, autor: administrator portalu
więcej...