Planowanie przestrzenne

Ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

2007.11.14 08:11,autor: administrator portalu

1. Dokumenty: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać: granice terenu objętego wniosekiem, przedstawione na kopii mapy zasadniczej opis funkcji i sposobu zagospodarowania terenu zapotrzebowanie na media charakterystyka parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko 2. Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124) – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 10 maja 2003 r.) 3. Miejsce załatwiania spraw: – samodzielne stanowisko d/s Planowania przestrzennego, oświaty, zdrowia i kultury pokój nr 23 4. Termin załatwiania spraw: – zgodnie z KPA 5. Opłaty administracyjne: – opłaty administracyjne i skarbowe w zależności od rodzajów spraw 6. Tryb odwoławczy: – samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy 7. Dodatkowe informacje: – dla tego samego terenu decyzję o warunku zabudowy i zagospodarowaniu terenu można wydać więcej niz jednemu wnioskodawcy – Nie można odmówić ustalenia WziZT jeżeli zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa i ustalaniem mpzp

powrót..