Ochrona środowiska

Usunięcie drzew lub krzewów - wniosek o wydanie zezwolenia

2007.11.13 16:07,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lu krzewów. Do wniosku składanego przez: # Zarząd dróg – należy dołączyć plan wyrębu drzew lub krzewów zatwierdzone przez Wojewódzkiego konserwatora przyrody. # Zarząd melioracji – należy dołaczyć uzgodnienie w Wojewodą. Podstawy Prawa: Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zmianami). Opis procedury: Władający nieruchomością składa wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Miejsce Załatwiania sprawy: Samodzielne stanowisko do spraw gospodarki wodnej ochrony środkowiska rolnictwa i leśnictwa – pokój nr 23 w godz. 7.30 – 15.30 Termin załatwiania sprawy: 30 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata administracyjna: Brak Opłata skarowa: Znaczek za 5 zł złożony na padaniu, oraz dołączone znaki w wysokości 76 zł za wydanie zezwolenia, (razem opłata skarbowa wynosi 81 zł) – nie dotyczy przesiębiorstw i instytucji. Uwagi: Nie jest wymagane zezwolenie Wójta na usunięcie drzewa lub krzewów z terenu nieruchmości # drzew i krzewów owocowych, z wyłączniem nieruchomości wpisanej do rejestru zaytków, # drzew i krzewów sadzonych na plantacjach # drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: # dane dotyczące gatunku drzew, # obwód jego pnia (mierzony na wysokości 130 cm.), # nr dziłaki i przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, # przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lubprzyczynę i termin usunięcia krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy Osoba odpowiedzialna: Wiesław Łysak tel. (076) 877-33-96 fax (076) 877-33-45
powrót..