Wybory Sejm i Senat

Informacja o wynikach głosowania w Gminie Zagrodno

data publikacji 2015.10.27 11:15, autor: Arkadiusz Przybylski

Informacja o wynikach głosowania w Gminie Zagrodno

Informacja o sposobie głosowania

data publikacji 2015.10.08 13:12, autor: Urszula Kindler

Sposób głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r

więcej...

Zarządzenie nr. 0050.47.2015

data publikacji 2015.10.06 11:13, autor: Urszula Kindler

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy
Zagrodno dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Pilskiej i Senatu Rezczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

data publikacji 2015.09.29 13:49, autor: Urszula Kindler

Zgłoszenie kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

Zarządzenie Nr 0050 . 24 . 2015

data publikacji 2015.09.29 13:32, autor: Urszula Kindler

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy
Zagrodno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń i plakatów dotyczących wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

informacje

data publikacji 2015.09.15 12:25, autor: Urszula Kindler

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 14 września 2015 roku

data publikacji 2015.09.15 11:42, autor: Urszula Kindler

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego