Sprawy wojskowe

Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego

2007.11.13 15:54,autor: administrator portalu

Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń. Jakie dokumenty: 1. Wniosek żołnierza o wypłatę świadczenia rekompensującego. 2. Zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach. 3. Zaświadczenie z urzędu skarowego lub od pracodawcy o wysokości dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. 205, że zmianami ). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia i wypłacenia świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odywającym ćwiczenia wojskowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155 ). Miejsce załatwiania sprawy: Samodzielne stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej – pokój nr 15. Termin załatwiania sprawy: 7 dni. Opłata: Nie podlega opłacie. Dodatkowe informacje: Kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłączenie z działalności rolniczej stwierdza Wójt.

powrót..