Nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego

2007.11.13 16:10,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty # wniosek o nadanie numeru porządkowego Załączniki # wyrys z mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją udynku-zgłoszenie budynku do użytkownika lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi Podstawa prawna # & 9 rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.06.1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1968 r. Nr. 23, poz. 151) Miejsce załatwiania sprawy Urząd Gminy, pok. nr 23 Termin załatwienia sprawy 14 dni Opłaty skarbowe brak Tryb odwoławczy nie przysługuje Osoba odpowiedzialna: Urszula Kindler tel. 8773-396 wew. 109

powrót..