Uchwały 2008

Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008r

data publikacji 2009.01.09 13:26, autor: Teresa Lech

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXIII/127/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008r

data publikacji 2009.01.09 13:22, autor: Bernadyna Siemianowska

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2009-2013

Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008r

data publikacji 2009.01.09 13:18, autor: Maria Tarnowska

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr XXIII/125/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008r

data publikacji 2009.01.08 09:11, autor: Mieczysław Podbielski

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XXIII/124/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008r

data publikacji 2009.01.08 09:10, autor: Violetta Piętoń

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/123/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2008r

data publikacji 2009.01.08 09:09, autor: Piotr Orłowski

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXI/122/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2008r

data publikacji 2009.01.08 09:06, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zagrodno

Uchwała Nr XXI/121/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2008r

data publikacji 2009.01.08 09:04, autor: Ewelina Bachmatiuk

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brochocin

Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 listopada 2008r

data publikacji 2009.01.08 09:02, autor: Piotr Orłowski

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2008r

data publikacji 2008.11.04 14:13, autor: Teresa Lech

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lesława Sarzyńskiego na działaności Wójta Gminy Zagrodno

więcej...