Referaty i stanowiska

Zakres działania komórek organizacyjnych w urzędzie

data publikacji 2007.11.14 16:39, autor: administrator portalu
więcej...

Referat Finansów (RF)

data publikacji 2007.11.14 16:39, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy (OG)

data publikacji 2007.11.14 16:38, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Kancelaryjno- Administracyjnych (KA)

data publikacji 2007.11.14 16:38, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Organizacyjnych i Kadr (OK)

data publikacji 2007.11.14 16:37, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Obywatelskich (SO)

data publikacji 2007.11.14 16:37, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Obronnych i Zarządzania kryzysowego (ZO)

data publikacji 2007.11.14 16:36, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Planowania Przestrzennego, Oświaty, Zdrowia i Kultury (PP)

data publikacji 2007.11.14 16:36, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s ds. utrzymania gminnej infrastruktury (IG)

data publikacji 2007.11.14 16:35, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s funduszy unijnych i zamówień publicznych (FZ)

data publikacji 2007.11.14 16:34, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Gospodarowania Nieruchomościami Gminy (GN)

data publikacji 2007.11.14 16:33, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OR)

data publikacji 2007.11.14 16:33, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Informatyzacji Urzędu (IU)

data publikacji 2007.11.14 16:32, autor: administrator portalu
więcej...

Radca Prawny

data publikacji 2007.11.14 16:31, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowisko d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

data publikacji 2007.11.14 16:31, autor: administrator portalu
więcej...

Radca Prawny (RP)

data publikacji 2007.11.14 16:31, autor: administrator portalu
więcej...

Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnych (IN)

data publikacji 2007.11.14 16:30, autor: administrator portalu
więcej...

Stanowiska pracowników obsługi

data publikacji 2007.11.14 16:29, autor: administrator portalu
więcej...