Mienie komunalne

Sprzedaż mieszkań komunalnych

2007.11.13 16:14,autor: administrator portalu

Podanie w sprawie wykupu mieszkania komunalnego przez najemcę lokalu. Jakie dokumenty: Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 2000 r., poz. 543) Uchwała Nr XXXVI (173) 02 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z częściami wspólnymi i ułamkową częscią gruntów. Miejsce załatwiania spraw: Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią. Termin załatwiania spraw: Według indywidualnych ustaleń Opłata administracyjne: brak Tryb odwoławczy: W sprawach spornych rozstrzyga Zarząd Gminy Dodatek informacje: Sprzedaż lokali może nastąpić tylko na rzecz najemcy lokalu (najemca – osoba z którą zawarta jet umowa najmu lokalu mieszkalnego lub współmałżonek). Opis procedury: jakie dokumenty złożyć

powrót..