Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno”.

data publikacji 2017.03.29 14:26, autor: Wiesław Łysak

Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Świadczenie usług pocztowych 2017

data publikacji 2016.12.22 13:22, autor: Danuta Kamińska

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Zagrodno w 2017 r.

data publikacji 2016.12.15 16:18, autor: Danuta Kamińska

Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie działka 639/8.

data publikacji 2016.05.10 13:05, autor: Jan Patron

ZAPYTANIE OFERTOWE
zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej i budowlanej dla zadania polegającego na Adaptacji pomieszczeń magazynowych na biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie działka 639/8.

Wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalno-przedszkolnego ...

data publikacji 2016.04.04 09:34, autor: Jan Patron

Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku mieszkalno-przedszkolnego
wraz z oceną możliwości adaptacji pomieszczeń I-go piętra na przedszkole
(dzieci 5-6 lat)

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zagrodnie

data publikacji 2015.12.15 09:16, autor: Jan Patron

ZAPYTANIE OFERTOWE
zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej i budowlanej dla zadania polegającego na budowie sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Utwardzenie terenu na działce nr w Zagrodnie

data publikacji 2015.11.10 12:52, autor: Adrian Zabłocki

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie publiczne
o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie terenu na działce nr w Zagrodnie”