Planowanie przestrzenne

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

2007.11.14 08:10,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: # podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z załącznikiem mapowym (jeden egzemplarz mapy z zaznaczonym terenem) Podstawa prawna: # Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) # Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miejsce załatwiania sprawy: # Samodzielne stanowisko d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Termin załatwienia sprawy: # 14 dni Opłaty skarbowe: Opłata skarbowa w znakach: # za wniosek 5,00 zł, # za załączniki 0,50 zł, # za wydanie zaświadczenia 11,00 zł Tryb odwoławczy: # nie przysługuje Dodatkowe informacje: Z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego zaświadczenia wydane są po przeporowadzeniu rozprawy administracyjnej poprzedzającej przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Przewidywany termin przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wynosi 2 miesiące od momentu złożenia wniosku. Procedura uzgodnień projektu decyzji, wymaganach przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym trwa około 6 miesięcy. Do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru gruntów z zaznaczonymi granicami terenu objętego wniosku i najbliższe otoczenie tego terenu (w tym wypis z rejestru gruntów działek przyległych) Osoba odpowiedzialna: Urszula Kindler tel. 8773-396 wew. 109
powrót..