Ewidencja ludności

Dowód osobisty osoby małoletniej

2007.11.14 08:04,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: 1. ‘Wniosek o wydanie dowodu osobistego’ – wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) – dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 15. 2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 3. Odpis skrócony aktu urodzenia. Podstawa prawna: Art. 34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960). Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy, pokój nr 15. Termin załatwiania sprawy: Do jednego miesiąca. Opłaty administracyjne: Potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Gminy – 30 zł. Opłaty skarbowe: Opłata skarbowa – w znakach skarbowych – za wniosek 5 zł., za załącznik 0,50 zł. Dodatkowe informacje: Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy z opiekunem prawnym – rodzicem.

powrót..