Ewidencja ludności

Decyzja w sprawie wymeldowania

2007.11.14 08:08,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: 1. Podanie 2. Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu), aktualny wyciąg z Księg Wieczystych. Podstawa prawna: * Art. 15 Ust. 2 Ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960), * Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z późniejszymi zmianami). Miejsce załatwiania sprawy: Urząd gminy, pokój nr 15. Termin załatwiania sprawy: 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Opłaty skarbowe: Brak opłat. Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wójt Gminy) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

powrót..