Sprawy mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

2007.11.13 16:11,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty # wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego # deklaracja o wysokości dochodów # zaświadczenie o dochodzie brutto za okres za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku Podstawa prawna Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734) Miejsce załatwiania sprawy Samodzielne stanowisko – inspektor d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Termin załatwia sprawy 1 miesiąc od dnia założenia dokumentów Opłaty administracyjne brak Tryb odwoławczy Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Dodatkowo informacje Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego do dniu złożenia wniosku. Osoba odpowiedzialna: Urszula Kindler tel. 87773-396 wew. 109
powrót..