Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. poboru podatków i opłat

data publikacji 2017.01.25 11:53, autor: Izabela Kosiorowska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Hajduk zamieszkała w Łukaszowie.


Uzasadnienie wyboru:

Pani Anna Hajduk spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Test
i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły przydatność kandydata na w/w stanowisko.

Wójt Gminy
Tadeusz Szklarz

Zagrodno, dnia 25.01.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. poboru podatków i opłat

data publikacji 2016.12.19 09:56, autor: Izabela Kosiorowska

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko nie doszło do obsadzenia stanowiska , gdyż złożona oferta nie spełniła wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.


Wójt Gminy
Tadeusz Szklarz

Zagrodno, dnia 19.12.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. obywatelskich

data publikacji 2016.12.19 09:45, autor: Izabela Kosiorowska

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Eunika Pomykała zamieszkała w Łukaszowie.


Uzasadnienie wyboru:

Pani Eunika Pomykała spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Test
i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły przydatność kandydata na w/w stanowisko.Wójt Gminy
Tadeusz Szklarz
Zagrodno, dnia 19.12.2016 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie

data publikacji 2016.03.24 19:27, autor: Bernadyna Siemianowska

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie informuje,
iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Olga Kolera.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta
ds. świadczeń wychowawczych.
Podczas dwuetapowej procedury kwalifikacyjnej wykazała wysoki poziom wiedzy z zakresu merytorycznych zadań.
Zagrodno, dnia 18.03.2016r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagrodnie
Bernadyna Siemianowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52 na stanowisko ds. opłat komunalnych w referacie finansów

data publikacji 2016.03.17 14:58, autor: Izabela Kosiorowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W URZĘDZIE GMINY ZAGRODNO, 59-516 ZAGRODNO 52
na stanowisko ds. opłat komunalnych w referacie finansów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Szczepanowska zamieszkała w Zagrodnie.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Kamila Szczepanowska spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Test
i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły przydatność kandydata na w/w stanowisko.

Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz
Zagrodno, dnia 17.03.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data publikacji 2014.10.30 13:43, autor: Teresa Janczyszyn

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU W GIMNAZJUM W ZAGRODNIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 135 została wybrana Pani Angelina Licnerska zamieszkała w Złotoryi.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Angelina Licnerska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku głównego księgowego.
Dyrektor Gimnazjum
mgr Bożena Sienkiewicz