Sprawy wojskowe

Decyzja w sprawie uznania poborowego

2007.11.13 15:55,autor: administrator portalu

Decyzja w sprawie uznania poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odycia zasiadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłączonym utrzymaniu członków rodziny. Jakie dokumenty: Wniosek poborowego, żołnierza lub upoważnionego członka rodziny. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. 205, ze zmianami ). Miejsce załatwiania sprawy: Samodzielne stanowisko do spraw obronnych i obrony cywilnej – pokój nr 15. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie. Opłata: Nie podlega opłacie. Dodatkowe informacje: 1. Żołnierzom zasadniczej służy wojskowej posiadającym na wyłacznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek ( po spełnieniu określonych warunków ). 2. Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku.

powrót..