Podatki

Umorzenie podatku

2007.11.13 16:04,autor: administrator portalu

Podania i decyzje o umorzeniu zobowiązań podatkowych (podatek od środków transportowych, od nieruchomości, rolny, leśny). Jakie dokumenty: * Podanie o umorzenie podatku * Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika: o zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny, o o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna o inne (motywujące podanie) Podstawa prawna: Art. 13 § 1, pkt 1, art. 67 § 1, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). Miejsce załatwienia sprawy: Referat podatkowy pokój nr. 2 Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc. Opłaty skarbowe: bez opłat Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

powrót..