Skład osobowy

1. Teresa    Doktor

 2. Czesław   Gap

 3. Tomasz    Herbut

 4. Jan Kotylak                          

 5. Danuta    Kuźniar

 6. Grzegorz    Laszkiewicz

 7. Walenty    Luszniewski                        przewodniczący  rady gminy

 8. Jan    Łuc

 9. Stanisław    Olechowski

 10. Anna    Senko                                   wiceprzewodniczący   rady gminy

 11. Piotr    Siwak

 12. Jarosław    Skulski

 13. Helena   Strecker

 14. Franciszek    Szklarz

 15. Waldemar    Szklarz