Podatki

Ulga żołnierska

2007.11.13 16:02,autor: administrator portalu

Jakie delaracje dostarczyć 1. Podanie o przyznanie ulgi żołnierskiej 2. Zaświadczenieo odbywaniu zasadniczej służby wojskowej lub długotermnowej przeszkolenia wojskowego. 3. Oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. Podstawa prawna: Art. 13a ust. z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) Miejsce załatwienia sprawy: referat podatkowy pokoój nr 2 Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc Opłaty skarbowe: brak opł. skarbowej Tryb odwoławczy: od decyzji przyznającej ulgę żołnierską przysługuje prawo wniesienia odwolania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojta Gminy Zagrodno. Dodatkowe informacje: # Ulga żolnierska przysługuje : podatnikom podatku rolnego, którzy pracowali w tym gospodarstwie przed powołaniem do odbycia zasadniczej służy wojskowej (60% ulgi w podatku rolnym na okres służby wojsowej) # członkom rodziny podatnika podatku rolnego pracującym w tym gospodarstwie i nie osiągający przychodów z innych żródeł (40% ulgi w podatku rolnym na okres służby wojskowej)

powrót..