Podatki

Bony Paliwowe

2007.11.13 16:03,autor: administrator portalu

zaświadczenie uprawniające otrzymania onów paliwowych Jakie dokumenty: 1. Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych załącznik nr 1 2. Dokumenty stwierdzające posiadanie ciągnika rolniczego (dowód rejestracyjny, umowe kupna,otrzymanie darowizny) 3. Dowód Osobisty. Podstawa prawna: 1. Ust. z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z poźn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.02.2003 r. w sprawie określenia wartości bonów policzonych przypadających na 1 ha uzytków rolnych w 2003 r. ( Dz. U. Nr. 23 poza 191). Miejsce załatwienia sprawy: Referat podatkowy, pokój nr. 2 Termin załatwienia sprawy: do 7 dni. Dodatkowe informacje: Zaświadczenie na ony paliwowe przysługuje rolnikowi, który posiada ciągnik rolniczy oraz bue zalega z płatnością podatku rolnego. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika. w/w zaświadczenie przedkłada się w banku spółdzielczym, który na tej podstawie wydaje bony paliwowe. Za okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza.

powrót..