Podatki

Odroczenie terminu płatności

2007.11.13 16:03,autor: administrator portalu

Podania i decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku (od środków transportowych, od nieruchomości, rolnego, podatek leśnego). Jakie dokumenty: * Podanie o odroczenie terminu płatności * Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika: o zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny, o o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, o inne (motywujące podanie) Podstawa prawna: art. 207 i 210 w związku z art. 48 § 1, pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). Miejsce załatwienia sprawy: Referat d/s podatkowych pokój nr 2. Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc. Opłaty skarbowe: * odroczenie do 6 miesięcy – bez opłat * powyżej 6 miesięcy – 5 zł za podanie * za załącznik do podania – 0,50 zł Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

powrót..