OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO 7624-3/2006

data publikacji 2007.11.23 15:25, autor: administrator portalu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO

Zagrodno dnia 29.06.2006 rok

Nr 7624-3/2006

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

Na podstawie art. 3 pkt 19 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości

fakt zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku przedsiębiorstwa „WALBET” A.D.K Walkowiak Sp.j. ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „ Radziechów 1” położonego na terenie miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno.

Z wnioskiem oraz z załącznikami do wniosku, w tym z Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji można zapoznać się w Urzędzie

Gminy Zagrodno pokój nr 23 w godz. od 7³° do 15 ºº w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

Ponadto zainteresowani mogą w tym terminie zgłaszać uwagi i wnioski

Na piśmie, na adres : Urząd Gminy w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno.

więcej...