Ewidencja ludności

Dowód osobisty osoby pełnoletniej

2007.11.14 08:09,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty: 1. ‘Wniosek o wydanie dowodu osobistego’ – wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) – dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 15. 2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński. 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku w przypadku osób, które zawarły związek małżeński. 5. Posiadany dokument tożsamości – dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty. Podstawa prawna: Art. 34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 87 z 2001r. poz. 960) Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy pokój nr 15 Termin załatwiania sprawy: Do 1 miesiąca Opłaty administracyjne: Potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie Urzędu – 30 zł. Dodatkowe informacje: Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

powrót..