Uchwały 2009

Uchwała Nr XXX/161/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2009r

data publikacji 2010.01.11 10:52, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radziechów

Uchwała Nr XXX/160/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2009r

data publikacji 2010.01.11 10:51, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Uchwała Nr XXX/159/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2009r

data publikacji 2010.01.11 10:49, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010

Uchwała Nr XXX/158/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2009r

data publikacji 2010.01.11 10:43, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

Uchwała Nr XXX/157/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudniaa 2009r

data publikacji 2010.01.11 10:40, autor: Teresa Lech

W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009R.

Uchwała Nr XXIX/156/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2009r

data publikacji 2009.11.05 14:13, autor: Teresa Lech

w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Zagrodno do uczestnicznictwa w projekcie pt. “Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami”

Uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2009r

data publikacji 2009.11.05 10:38, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

Uchwała Nr XXIX/154/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2009r

data publikacji 2009.11.05 10:34, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/153/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2009r

data publikacji 2009.11.05 10:26, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych

Uchwała Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2009r

data publikacji 2009.11.05 10:25, autor: Teresa Lech

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów