Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie

data publikacji 2007.11.26 14:31, autor: administrator portalu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie

tel. (076) 8773 398

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

data publikacji 2007.11.26 14:30, autor: administrator portalu

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

tel. (076) 8773 096

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie

data publikacji 2007.11.26 14:30, autor: administrator portalu

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie

tel. (076) 8773 369

Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

data publikacji 2007.11.26 14:29, autor: administrator portalu

Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

tel. (076) 8773 321

Szkoła Podstawowa w Olszanicy

data publikacji 2007.11.26 14:29, autor: administrator portalu

Szkoła Podstawowa w Olszanicy

tel. (076) 8773 312

Szkoła Podstawowa w Radziechowie

data publikacji 2007.11.26 14:28, autor: administrator portalu

Szkoła Podstawowa w Radziechowie
Radziechów 80
59-516 Zagrodno
tel. (0-prefix-76) 877 33 48

Szkoła Podstawowa w Brochocinie

data publikacji 2007.11.26 14:27, autor: administrator portalu

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Brochocinie.

tel. (076) 8773 358

Szkoła Podstawowa w Uniejowicach

data publikacji 2007.11.26 14:27, autor: administrator portalu

Szkoła Podstawowa w Uniejowicach

tel. (076) 8773 378

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie

data publikacji 2007.11.26 14:26, autor: administrator portalu

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie

tel. (076) 8773 329

Gimnazjum w Zagrodnie

data publikacji 2007.11.26 14:24, autor: administrator portalu

Gimnazjum w Zagrodnie

tel. (076) 8773 376