Podatki

Rozłożenie na raty podatku

2007.11.13 16:04,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty * Podanie o rozłożenie na raty * Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika: o zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny, o o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, o inne (motywujące podanie) Podstawa prawna Art. 48, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). Miejsce załatwienia sprawy Referat podatkowy – polis; nr 2 Termin załatwienia sprawy 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów. Opłaty skarbowe rozłożenie na raty do 6 miesięcy – bez opłat, powyżej 6 miesięcy – 5 zł za podanie. Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy
powrót..