Uchwały 2017

Uchwała nr XXVI.147.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 3 marca 2017r.

data publikacji 2017.03.08 10:47, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.

Uchwała nr XXV.146.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 10:22, autor: Teresa Lech

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała nr XXV.145.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 10:19, autor: Teresa Lech

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno.

Uchwała nr XXV.144.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 10:11, autor: Teresa Lech

w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Uchwała nr XXV.143.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 10:07, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.

Uchwała nr XXV.142.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 10:05, autor: Teresa Lech

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała nr XXV.141.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 09:41, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany Stadium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice.

Uchwała nr XXV.140.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017r.

data publikacji 2017.02.03 09:01, autor: Teresa lech

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017