Jednostki pomocnicze


Zagrodno

sołtys: Lilianna Sieradzka

 

Zagrodno - Osiedle

sołtys: Czesław Gap

 

Olszanica

sołtys: Anna Lisowska

 

Radziechów

sołtys: Anna Senko

 

Grodziec

sołtys: Bartosz Janik

 

Uniejowice

sołtys: Halina Pawlus

 

Modlikowice

sołtys: Danuta Kuźniar

 

Wojciechów

sołtys: Antonina Rystau

 

Jadwisin

sołtys: Stanisława Gibas

 

Brochocin

sołtys: Walenty Luszniewski

 

Łukaszów

sołtys:  Piotr Siwak