Nieruchomości

Sprzedaż lokali komunalnych

2007.11.13 16:09,autor: administrator portalu

Jakie dokumenty # wniosek w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego Podstawa prawna # Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741) Miejsce załatwiania sprawy Urząd Gminy, pok. nr 23 Termin załatwienia sprawy # według indywidualnych postanowień Opłata administracyjna brak opłaty Dodatkowe informacje Pierwszeństwo w nayciu lokalu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony Osoba odpowiedzialna: Urszula Kindler tel. 8773-396 wew. 109

powrót..