Mienie komunalne

Mienie komunalne (stan na dzień 1 stycznia 2003r.)

2007.11.14 08:00,autor: administrator portalu

Mienie komunalne to nieruchmości trwałe i ruchome przekazane przez administrację rządową zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa tym mieniem. Do tego mienia należy zaliczyć: drogi, mieszkania, działki budowlane, leśne, boiska sportowe, remizy strażackie, świetlice wiejskie, parki. W skład mienia Gminy Zagrodno wchodzą: I. Budynki – 84 szt., w tym: – mieszkalnych – 45, – ośrodek zdrowia – 1, – szkoły – 6, – remizy strażackie – 5, – świetlice wiejskie – 9, – inne – 18 II. Grunty o powierzchni 463 ha, w tym: – drogi – 22 ha, – przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe – 12 ha, – nie zabudowane przeznaczone pod przemysł – 5 ha, – boiska sportowe – 7 ha, – inne zabudowane – 40 ha, – cmentarz komunalny – 0,81 ha, – tereny różne – 210 ha, – lasy – 33 ha, – grunty rolne – 133,19 ha.

powrót..