Uchwały 2013

Uchwała nr XXXVII 265.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r.

data publikacji 2014.01.09 13:42, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała nr XXXVII 264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r.

data publikacji 2014.01.09 13:40, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r

Uchwała nr XXXVII 263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r.

data publikacji 2014.01.09 13:38, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Uchwała nr XXXVII 262.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r.

data publikacji 2014.01.09 13:31, autor: Teresa Lech

zmieniająca uchwałęnr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr XXXVI 261.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r.

data publikacji 2013.12.19 09:14, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego “Radziechów” w rejonie wsi Radziechów

Uchwała nr XXXVI 260.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r.

data publikacji 2013.12.19 09:11, autor: Teresa Lech

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin

Uchwała nr XXXVI 259.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r.

data publikacji 2013.12.19 09:07, autor: Teresa Lech

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin

Uchwała nr XXXVI 258.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r.

data publikacji 2013.12.19 09:05, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany uchwały Nr IX.55.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiuczne prowadzone przez Gminę Zagrodno

Uchwała nr XXXVI 257.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r.

data publikacji 2013.12.19 09:03, autor: Teresa Lech

zmianiająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku

Uchwała nr XXXVI 256.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013r.

data publikacji 2013.12.19 09:00, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013r