Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Obywatelskich (SO)

2007.11.14 16:37,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należy:1) dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,

2) prowadzenie w systemie informatycznym i kartotecznym :

a) zbioru danych stałych mieszkańców Gminy,

b) zbioru danych byłych mieszkańców,

c) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,

d) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 3 miesięcy,

e) ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

3) wprowadzanie do dokumentacji ewidencji ludności danych o urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk i danych dotyczących obowiązku wojskowego

4) ewidencjonowanie pobytu cudzoziemców.

5) udostępnianie upoważnionym osobom i podmiotom danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych,

6) wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,

7) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych, sporządzanie formularzy
i wysyłanie ich do centrum personalizacji dokumentów w formie elektronicznej,

8) wydawanie dowodów osobistych,

9) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

10) prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja,

11) sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych dla potrzeb rejestracji i poboru,

12) przygotowywanie dla dyrektorów szkół aktualnych informacji o stanie i zmianach dzieci
i młodzieży w wieku od 3-18 lat,

13) udzielanie i cofanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, imprez masowych
i zabaw publicznych,

14) prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń.

powrót..