Referaty i stanowiska

Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnych (IN)

2007.11.14 16:30,autor: administrator portalu

W Urzędzie funkcjonuje Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych (IN).

Do zadań Pełnomocnika d/s informacji niejawnych należy szczególności:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do osób mających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnej.
powrót..