Referaty i stanowiska

Stanowisko d/s Informatyzacji Urzędu (IU)

2007.11.14 16:32,autor: administrator portalu

Do zadań stanowiska ds. informatyzacji urzędu należy:

1) administrowanie siecią komputerową i programami,

2) nadzór nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w

przypadku awarii oraz ich archiwizowaniem,

3) prowadzenie antywirusowych kontroli oprogramowania,

4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i użytkowaniem sprzętu komputerowego na

poszczególnych stanowiskach pracy,

5) wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w urzędzie,

6) doradztwo pracownikom urzędu w sprawach związanych z obsługą komputerów i

programów,

7) zabezpieczenie danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i eksploatację

stosownych środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych przed

nieuprawnionym przetwarzaniem,

8) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach


informatycznych,


9) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych- administrator

bezpieczeństwa informacji

10) wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej,

11) redakcja Gazety Gminnej,

12) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy,

powrót..