Ogłoszenia

Obwieszczenie

data publikacji 2016.12.07 11:51, autor: Maria Tarnowska

w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

data publikacji 2016.11.29 08:29, autor: Ewelina Bachmatiuk

Oferta Fundacji Archeo w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OBWIESZCZENIE

data publikacji 2016.11.02 14:29, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 października 2016 r.

data publikacji 2016.10.26 17:19, autor: M. Tarnowska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla działki nr 639/3 obręb Zagrodno.

więcej...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

data publikacji 2016.10.12 00:20, autor: Tomasz Sarkowicz
więcej...

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY ZAGRODNO INFORMUJE

data publikacji 2016.10.10 11:55, autor: Tomasz Sarkowicz

I N F O R M A C J A

więcej...

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY ZAGRODNO INFORMUJE,

data publikacji 2016.09.23 09:58, autor: Wiesław Łysak

I N F O R M A C J A

WÓJT GMINY ZAGRODNO INFORMUJE,
że zadanie dot. usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zagrodno w 2016 r. jest realizowane przy
wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz

Obwieszczenie z 30 sierpnia 2016 r.

data publikacji 2016.08.31 11:49, autor: Maria Tarnowska