Ogłoszenia

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY ZAGRODNO INFORMUJE

2016.10.10 11:55,autor: Tomasz Sarkowicz

    
W 2016 roku Gmina Zagrodno pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na
sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Podjęte działania wpłyną pozytywnie na rozwój skutecznej akcji
utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Zagrodno, która to akcja
współfinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we
Wrocławiu.

Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz


powrót..