Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 czerwca 2016

data publikacji 2016.06.23 09:52, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 czerwca 2016

Obwieszczenie SKO dot. inwestycji celu publicznego Budowa telefonii komórkowej Wojciechów

data publikacji 2016.05.27 09:17, autor: Maria Tarnowska

Obwieszczenie SKO dot. inwestycji celu publicznego Budowa telefonii komórkowej Wojciechów

1 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

data publikacji 2016.05.10 08:37, autor: Ewelina Bachmatiuk

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Zagrodno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

data publikacji 2016.02.26 22:20, autor: Agnieszka Szelepajło

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej...

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2016 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 4 LUTEGO 2016 roku

data publikacji 2016.02.04 18:41, autor: Agnieszka Szelepajło

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2016 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 4 LUTEGO 2016 roku

data publikacji 2016.02.04 18:40, autor: Agnieszka Szelepajło

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

data publikacji 2016.01.13 13:35, autor: Agnieszka Szelepajło

Wójt Gminy Zagrodno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

więcej...

ZAMINA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Radziechów

data publikacji 2016.01.12 10:06, autor: Maria Tarnowska
więcej...

OBWIESZCZENIE

data publikacji 2015.12.29 12:33, autor: Maria Tarnowska
więcej...

OBWIESZCZENIE

data publikacji 2015.12.09 13:30, autor: Maria Tarnowska
więcej...