Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 października 2016 r.

2016.10.26 17:19,autor: M. Tarnowska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla działki nr 639/3 obręb Zagrodno.

Załączniki:
Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie z dnia 24 października 2016 r.
powrót..