Ogłoszenia

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla dz. nr 639/3 obręb Zagrodno

2016.11.03 14:44,autor: Maria Tarnowska

powrót..