Ogłoszenia

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice

2016.11.17 09:45,autor: Maria Tarnowska

powrót..