Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2016 r.

data publikacji 2016.10.19 09:21, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2016 r.

data publikacji 2016.10.18 12:00, autor: Teresa Lech

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagrodnie

Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r.

data publikacji 2016.08.30 11:47, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

Zarządzenie Nr 0050.98.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r.

data publikacji 2016.08.24 10:44, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.97.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 sierpnia 2016 r.

data publikacji 2016.08.22 08:41, autor: Teresa Lech

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zagrodnie