Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-10/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2007 r.

data publikacji 2007.03.20 13:49, autor: administrator portalu

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

więcej...

Zarządzenie Nr 0151-9/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 marca 2007 r.

data publikacji 2007.03.19 13:47, autor: administrator portalu

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonaniem planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za rok 2006.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151-8/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 marca 2007 r.

data publikacji 2007.03.19 13:45, autor: administrator portalu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
więcej...

Zarządzenie Nr 0151-7/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2007 r.

data publikacji 2007.01.30 13:44, autor: administrator portalu

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

więcej...

Zarządzenie Nr 0151-6/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 stycznia 2007 r.

data publikacji 2007.01.23 13:42, autor: administrator portalu

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne o przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

więcej...