Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r.

2016.08.30 11:47,autor: Teresa Lech

Załączniki:
99_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r.
99_1_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. cd
99_2_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. cd
99_3_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. cd
powrót..

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r.

2016.08.30 11:47,autor: Teresa Lech

Załączniki:
99_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r.
99_1_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. cd
99_2_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. cd
99_3_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 sierpnia 2016 r. cd
powrót..