Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2016 r.

data publikacji 2016.11.17 11:56, autor: Teresa Lech

w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.110.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2016 r.

data publikacji 2016.11.17 11:41, autor: Teresa Lech

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Zarządzenie Nr 0050.109.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 7 listopada 2016 r.

data publikacji 2016.11.17 11:32, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.108.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 października 2016 r.

data publikacji 2016.11.02 11:27, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 października 2016 r.

data publikacji 2016.10.26 10:49, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok.