Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2017 r.

data publikacji 2017.03.21 09:43, autor: Teresa Lech

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej Gminy Zagrodno w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 marca 2017 r.

data publikacji 2017.03.21 09:39, autor: Teresa Lech

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zagrodno.

Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 marca 2017 r.

data publikacji 2017.03.21 09:35, autor: Teresa Lech

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu  Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2016 rok  oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 marca 2017 r.

data publikacji 2017.03.09 11:06, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2017 r.

data publikacji 2017.02.20 09:35, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.