Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.116.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 grudnia 2016 r.

data publikacji 2016.12.16 11:16, autor: Teresa Lech

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.11.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu działania.

Zarządzenie Nr 0050.115.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2016 r.

data publikacji 2016.12.16 10:23, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.114.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2016 r.

data publikacji 2016.12.06 10:46, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.113.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 listopada 2016 r.

data publikacji 2016.11.30 11:08, autor: Teresa Lech

w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w tym urzędach obsługujących Gminę)

Zarządzenie Nr 0050.112.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 listopada 2016 r.

data publikacji 2016.11.25 09:14, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 r.