Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2016 r.

2016.10.19 09:21,autor: Teresa Lech

Załączniki:
101_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2016 r.
101_2016z.pdf - załącznik
powrót..

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2016 r.

2016.10.19 09:21,autor: Teresa Lech

Załączniki:
101_2016.pdf - Zarządzenie Nr 0050.101.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2016 r.
101_2016z.pdf - załącznik
powrót..