Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0151-5/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2007 r.

data publikacji 2007.01.17 13:41, autor: administrator portalu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanicy w przypadku jego nieobecności.
więcej...

Zarządzenie Nr 0151-4/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2007 r.

data publikacji 2007.01.17 13:40, autor: administrator portalu

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie

więcej...

Zarządzenie Nr 0151-3/07 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 stycznia 2007 r.

data publikacji 2007.01.17 13:26, autor: administrator portalu

w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie

więcej...

Zarządzenie Nr 0151 - 66/08 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 09 stycznia 2008 roku

data publikacji 2007.01.09 13:10, autor: administrator portalu

W sprawie ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

więcej...