Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.95.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 lipca 2016 r.

data publikacji 2016.08.04 08:58, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r

Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca 2016 r.

data publikacji 2016.08.04 08:55, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagrodno przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Dolnośląski Oddział Okręgowy na czas nieokreślony

Zarządzenie Nr 0050.93.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 lipca 2016 r.

data publikacji 2016.08.04 08:54, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016r

Zarządzenie Nr 0050.92.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 lipca 2016 r.

data publikacji 2016.08.04 08:53, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 0050.91.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lipca 2016 r.

data publikacji 2016.08.04 08:50, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zagrodnie