Zarządzenia Wójta wewnętrzne

Zarządzenia Wójta zewnętrzne

Zarządzenie Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 lutego 2017 r.

data publikacji 2017.02.20 09:29, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.130.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 lutego 2017 r.

data publikacji 2017.02.15 09:12, autor: Teresa Lech

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 0050.129.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 lutego 2017 r.

data publikacji 2017.02.06 09:13, autor: Teresa Lech

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.02.06 09:08, autor: Teresa Lech

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 stycznia 2017 r.

data publikacji 2017.01.16 11:46, autor: Teresa Lech

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.